Aktuality

Psychosociální rizika na pracovišti nepodceňujeme

06.09.2017

V roce 2012 se Domov Barbora zúčastnil projektu Psychosociální rizika v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2017 na odhalování psychosociálních rizik na pracovišti. Ve středu proběhl srovnávací průzkum situace na pracovišti. Byl porovnán stav současných rizik se stavem zjištěným v roce 2012 (dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor se zaměstnavatelem). Výsledky potvrdily zpracované výstupy dotazníkového šetření a pozitivní posun oproti roku 2012. Vzhledem k výbornému výsledku šetření bylo Domovu Barbora nabídnuto zapojit se též do Programu podpory zdraví na pracovišti.


 Zpět 
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2018
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft