Cílová skupina

Komu je služba určena

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením lehčího stupně a s chronickým duševním onemocněním, které jsou za podpory pracovníků schopny žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem stejné jako běžný byt. Bydlení je skupinové. Služba je určena osobám ve věku 19 - 64 let a je poskytována formou celoročního pobytu. Uživatel Chráněného bydlení nevyžaduje nepřetržitou 24 hodinovou péči, ale zároveň není schopen samostatného bydlení.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje

  • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled,
  • osobám, jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám s akutním infekčním onemocněním,
  • osobám, jejichž osobní cíle a potřeby nedokáže služba podporovat,
  • osobám, které nemají sníženou soběstačnost nebo nejsou v produktivním věku.

 

 

 

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2018
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft