Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale samostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně a zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. Pomáhat jim s vytvářením, upevňováním a rozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností.

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením lehčího stupně a s chronickým duševním onemocněním, které jsou za podpory pracovníků schopny žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem stejné jako běžný byt. Bydlení je skupinové. Služba je určena osobám ve věku 19 - 64 let a je poskytována formou celoročního pobytu. Uživatel Chráněného bydlení nevyžaduje nepřetržitou 24 hodinovou péči, ale zároveň není schopen samostatného bydlení.

 

27.02.2015

Stížnosti

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2020
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft