Historie ústavu na Pirknerově nám. 228

 • 1844 - Od tohoto roku probíhala příprava výstavby budovy veřejné nemocnice na Piknerově náměstí - ochotníci začali hrát představení ve prospěch nemocnice, největší zásluhu o výstavbu měl starosta MUDr. Josef Štětka.
 • 1846 - Ustaven Výbor pro zřízení městské nemocnice, Štětka byl předsedou, dalším významným členem byl lékař MUDr. František Stáně.
 • 1861 - Položeny základy budovy, projektantem i stavitelem byl ředitel zdejší reálky Jiří Zach, budova je provedena v náročném novogotickém slohu.
 • 1868 - budova provedena, ale nedokončena
 • 1890 - snahou primáře MUDr. Václava Bacha dokončení a otevření veřejné nemocnice na Pirknerově nám. 228, zařízení mělo 100 lůžek a bylo zde ošetřováno 900 až 1000 nemocných za rok, což plně pokrývalo potřeby okresu
  konec 19. stol. - v zahradě vybudován infekční pavilon
  20. léta 20. stol. - budova veřejné nemocnice již dosluhovala
 • 1929 - výstavba městského chudobince v dnešní Vojtěšské ulici v Kutné Hoře
 • 1944 - k chudobinci přistavěno nemocniční křídlo a zřízeno dětské oddělení
 • 1945 - skončilo využití domu č.p. 228 jako nemocnice, tato byla umístěna do areálu ve Vojtěšské ulici
 • 1945- 1948 (asi) - využívala budovu armáda
 • 1948 - příprava adaptace domu č.p. 228 na domov pro přestárlé a práce neschopné
 • 1950 - otevřen Domov důchodců zásluhou Antonína Linharta, obecního zastupitele, později radního, domov byl nazván jeho jménem
 • 1955 - DD měl 170 obyvatel, z toho 100 žen a 70 mužů, 2 budovy: č.p. 228 - velká budova a č.p. 229 (původně infekční pavilon nemocnice), 20 zaměstnanců – z toho 7 řádových sester a 13 civilních zaměstnanců vedoucí domova byla Mater Alena Kuglerová (do r. 1958) v padesátých letech ještě mnozí obyvatelé domova pracovali v ústavní kuchyni, na zahradě, muži vypomáhali s údržbou budov, pořádaly se výstavky výrobků obyvatel domova
  1958 - dosazení civilní správy domova – vedoucí domova ustanovena pí Helena Fialková, tato zavedla: noční služby sester, zvonky od trvale ležících na pracovnu sester, přesné osobní vyplácení peněz za svého osobního dohledu (zřejmě se jednalo o peníze obyvatel domova), přesné přebírání svršků a osobních věcí nově příchozích obyvatel a přesné převzetí svršků po každém zemřelém za své přítomnosti


 • 1960 (asi) - přibírá ústav do správy č.p. 217 v Bartolomějské ulici
 • 1976 - zřízení OÚSS (Okresní ústav sociálních služeb), kterému byly podřízeny všechny ústavy sociálních služeb okresu – ústav spravuje 3 budovy:
  • Pirknerovo nám. 228 – hlavní budova
  • Pirknerovo nám. 229 (pavilon) - bývalý infekční pavilon veřejné nemocnice
  • Bartolomějská 217
 • 80. léta - uvažováno se stavbou nového DD s tím, že budovy č.p. 228, a 229 budou využity pro ústav pro mentálně postižené muže. DD měl být dokončen v r. 1989, asi od r. 1983 probíhala reprofilizace ústavu a přijímali se mentálně postižení muži. Pro nedostatek finančních prostředků se výstavba DD neuskutečnila a ústav zůstal kombinovaným zařízením s dvojím zaměřením: DD a ÚSP pro mentálně postižené muže. Přístavba velkých společných koupelen k č.p. 228, výměna oken a střešní krytiny
 • 1994 - zrušení OÚSS a vznik ústavu jako samostatně fungující organizace s právní subjektivitou – vedoucí se stává ředitelem, zřizovatelem ústavu je Okresní úřad Kutná Hora
 • 1997 - V této době již důchodci s chodem ústavu nepomáhají, jedinou výjimkou je paní, která pomáhá žehlit sesterské prádlo, a to za úhradu. Mentálně postižení muži pomáhají s mytím nádobí v kuchyni, uklízejí prostory, které obývají a pomáhají pří údržbě zahrady. stav má 66 míst v DD a 57 míst v ÚSP pro ment. postižené muže, 63 zaměstnanců
 • 1998 - budova č.p.217 v Bartolomějské ulici doplněna osobním hydraulickým výtahem
 • 2000 - zahájení rekonstrukce a dostavby – rekonstrukce a modernizace ústavní kuchyně a prádelny, z větší části financována ze státního rozpočtu. Během rekonstrukce kuchyně v době letních prázdnin zapůjčilo Město Kutná Hora kuchyni ve školní jídelně Masarykova, kde vařily kuchařky ústavu, dále se dovážela strav z kutnohorské nemocnice. Rekonstrukce prádelny probíhala za provozu.
 • 2001 - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace ve dvoře ústavu a zahájení rek. č.p. 229
 • 2002 - dokončení rekonstrukce č.p. 229 a zahájení výstavby DD a rozsáhlé rekonstrukce domu č.p. 228. Klienti byli přestěhováni do náhradního bydlení v budovách pronajatých od Města Kutná Hora.
 • 2003 leden - přechod pod nového zřizovatele – Středočeský kraj, změna provedena na základě zákona č. 290/2002 Sb.
 • 2010 září - zahájen provoz 2 bytů Chráněného bydlení v Jiráskových sadech, tyto byty se nacházejí v běžné zástavbě v bytovém domě. Další chráněné bydlení bylo zřízeno na Pirknerově nám. 228 v bývalém infekčním pavilonu.
 • 2015 - bylo ukončeno poskytování služby Chráněné bydlení. Dále byli přesunuti klienti Domova pro seniory z budovy v Bartolomějské ulici 217.
 • 2016 červenec - došlo na základě rozhodnutí zřizovatele Středočeského kraje k připojení příspěvkové organizace Centrum U Bartoloměje včetně 44 klientů, kteří se stali uživateli služeb Domova Barbora a obývají čtyři byty v centru v rámci poskytování služby Chráněné bydlení v Hornické ulici a Jiráskových sadech. Dále pak obývají historickou budovu na protější straně ulice tj. Pirknerovo nám. 206. Tato budova z roku 1839 dříve sloužila jako nemocnice, poté, co byla postavena na základech špitálního kostela sv. Bartoloměje. Tento kostel byl zrušen v roce 1787 a o 101 let později byl kromě věže a západního křídla stržen a vybudována nová nemocnice.
 • 2019 červenec - po rekonstrukci přízemního domku na nádvoří zde začala fungovat amulantní sociální služba, kterou zařízení poskytovalo v jiných prostorách už od ledna 2018.
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2021
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft