Čím se zabývají klienti chráněného bydlení

Pracovní a zájmové činnosti

Klienti mohou vykonávat pracovní činnosti především s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Jejich pracovní vytížení musí být vždy v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře, případně s rekomandací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení.

Pracovní činnost klientů je členěna na dva druhy:

a.    práce při sebeobsluze a práce úzce související se zájmovou činností - klienti za tyto práce nejsou finančně odměňováni a práce provádějí podle svého zájmu, schopností a dovedností za podpory pracovníků domova
b.    práce konané na základě pracovněprávního vztahu - klient je zároveň zaměstnancem Domova (např. na pozici pomocníka technické údržby) a je odměňován v souladu s pracovní smlouvou. (V roce 2008 byla navázána spolupráce s agenturou Rytmus - agenturou pro podporované zaměstnávání a s Úřadem práce v Kutné Hoře ohledně uplatnění se klientů na volném trhu práce.)
Prostřednictvím agentury Rytmus se někteří klienti domova také pravidelně účastní různých kurzů, např. na téma: sebeobhajování, hospodaření s financemi, práce na počítači, vaření, nakupování a orientace ve městě včetně získávání sociálních dovedností, cestování, samostatné bydlení apod.

V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme s neziskovou organizací Dítě a kůň se sídlem v nedalekých Miskovicích. Zde mají klienti možnost získávat a upevňovat si svoje sociální a praktické dovednosti.

Mezi zájmové činnosti patří např. tkaní sedáků a koberců, práce v keramické a dřevomodelářské dílně (výrobky klientů jsou pravidelně vystavovány a s úspěchem prodávány), domácí práce a jiné aktivity směřující k udržení nebo prohloubení širokého spektra teoretických a praktických dovedností (např. čtení, psaní, počítání, kreslení, znalost hodnoty peněz, luštění křížovek a řešení kvízů, práce s počítačem včetně přístupu na Internet), procházky do centra města nebo blízkého okolí Kutné Hory (např. pravidelné návštěvy útulku pro psy), výlety do vzdálenějších lokalit a možnosti rekreace v doprovodu pracovníků domova, návštěvy divadel a koncertů (díky dlouholeté spolupráci s Tylovým divadlem v Kutné Hoře), počítačové a společenské stolní hry (např. karty, šachy, dáma, člověče nezlob se), videoprojekce, besedy (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře), taneční zábavy a grilování (při setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), jízda na koních, plavání, po domluvě s klientem podpora dalších individuálních zájmů.

Při Domově Barbora Kutná Hora již mnoho let svou činnost vyvíjí pod vedením zkušeného trenéra také Sportovní klub Barbora, jehož aktivní členové, stolní tenisté z řad klientů, dosahují výborných výsledků nejen při běžném tréninku nebo při přátelských utkáních, ale také v celorepublikových a mezinárodních soutěžích se umisťují na medailových pozicích. Opakovaně výborné výsledky jsou dokladem zájmu a píle našich klientů a trenérů.

Kromě výše zmíněných aktivit připravovaných především aktivizačními pracovníky, pracovníky sociální péče a sociálními pracovnicemi, mohou klienti využívat různé formy rehabilitace, kterou pro ně zajišťují zkušení fyzioterapeuti. V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu domova. Klienti dále mohou dle svého přání navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli.

Vzdělávání klientů

V roce 2018 navštěvovalo 6 klientů vzdělávací program zajišťovaný Euroinstitutem v prostorách Domova Barbora čtyřikrát týdně dopoledne i odpoledne (každý účastník vždy 1x v týdnu dopoledne a odpoledne). Dva klienti se dále vzdělávali v Základní a praktické škole v Kutné Hoře.  Vzdělávání klientů se však uskutečňuje i v rámci aktivizačních činností v jednotlivých domácnostech.

 


Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft