Žádost o poskytovanou službu

Před vlastním podáním žádosti o poskytování sociální služby

kontaktujte sociální pracovnici Domova a domluvte si schůzku. Projednáte všechny okolnosti poskytování služby Domovem, prohlédnete si domov a jeho vybavení, zjistíte nabídku služeb, která je pro klienty Domova připravena, vyslovíte svá očekávání a zjistíte tak, je-li nabídka služeb vyhovující pro Vaše potřeby.

Formulář žádosti je možné vyzvednout

v Domově Barbora Kutná Hora, Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora – v kanceláři sociálního úseku, v pondělí (8:00 – 17:00 hod.) od úterý do pátku (8:00 -15:30 hod.), tel. 327 533 129 nebo je ke stažení z internetových stránek Domova: www.domov-barbora.cz

Žádost má být:

• řádně vyplněna
• doplněna přílohou vyjádření lékaře
• vlastnoručně podepsána žadatelem (pokud se jedná o osobu s omezenou svéprávností, pak žádost podepíše zákonný zástupce žadatele)

Takto vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb, sociálním pracovnicím domova nebo ředitelce domova nebo jinému pracovníkovi, který má Vaši důvěru.

Posuzování žádostí

provádějí smluvní lékař, vrchní sestra a sociální pracovnice. Lékař ve spolupráci s vrchní sestrou posuzuje vhodnost poskytování služeb žadateli podle cílové skupiny a s ohledem na zdravotní stav žadatele, informace čerpá zejména z přílohy k žádosti o poskytování sociální služby „Vyjádření lékaře“. Sociální pracovnice provede nezbytné sociální šetření a podle kriterií stanovených pro hodnocení žádostí přidělí žádosti bodové ohodnocení a žádost zařadí do evidence žadatelů. Neúplné žádosti se evidují 6 měsíců, poté budou skartovány.
Ředitelka domova zasílá žadateli dopis o vyřízení žádosti podle doporučení lékaře, vrchní sestry a sociální pracovnice a postupuje při tom v souladu s § 91 zákona 108/2006 Sb.

Při uvolnění vhodného místa je žadateli nabídnuto uzavření smlouvy

o poskytování sociální služby. Zároveň je žadatel vyzván, aby předložil doklady a doplnil údaje, které domov bude nezbytně potřebovat k řádnému poskytování sociální služby.

Co s sebou při nástupu do domova - doporučení:

• občanský průkaz
• průkazku zdravotní pojišťovny
• platný důchodový výměr – pouze pokud příjem klienta nepostačuje k zaplacení plné výše stanovené úhrady
• rozhodnutí o příspěvku na péči
• oblečení (nejlépe to, co je žadatel zvyklý běžně nosit)
• základní hygienické potřeby (5–6 látkových žínek, šampon, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby a pastu, holicí strojek apod.)
• věci osobní povahy (hrníček, budík, stolní lampičku, brýle, fotografie nebo obrázek apod.)
• rozhodnutí o omezení svéprávnosti, listinu o ustanovení opatrovníka
• Klienti, kteří si do domova přinesou nové elektrické spotřebiče, musí předložit buď záruční list, nebo paragon (který u menších spotřebičů slouží jako záruční list) z důvodu zaevidování spotřebiče do podkladů pro revizního technika. Klient při vnesení nového spotřebiče revizi nemusí nechat provádět, tudíž nic neplatí. Revizní technik Domova pak již dle vyhlášky sám sleduje, kdy je na příslušný spotřebič nutné udělat revizní prohlídku. U vnášených starších spotřebičů (po záruční době) budeme od klienta vyžadovat, aby zaplatil jeho revizi, přičemž mu můžeme nabídnout služby našeho smluvního revizního technika.
• pokud si klient přinese vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, je dle zákona č. 348/2005 Sb. povinen platit koncesionářské poplatky


Evidence žadatelů o poskytování sociální služby, která je vedena Domovem

Pro žadatele o službu Chráněné bydlení má organizace vytvořen bodový systém hodnocení žádostí o poskytování sociální služby a při stanovení pořadí žadatele vychází z bodového ohodnocení žádosti. Žadatelé jsou přijímáni podle pořadí, které vychází z bodového ohodnocení a podle vhodnosti uvolněného místa.

Kritérium hodnocení Počet bodů
sociální situace 0 - 40
míra závislosti na pomoci druhé osoby 0 - 40
Krajská příslušnost (TP, bydliště rodiny, vztah k regionu...) 0 - 20


Žádáme žadatele, aby případné změny skutečností, které mají vliv na bodové hodnocení, dali na vědomí sociálním pracovníkům Domova (telefonicky, písemně nebo elektronicky na adresu: Domov Barbora Kutná Hora, Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora, socialni@domov-barbora.cz, tel. 327 533129. Aktuálnost informací může zásadně ovlivnit pořadí v pořadníku.

Po uvolnění místa v Domově je kontaktován žadatel s nejvyšším počtem bodů, pokud toto místo splňuje jeho požadavky a je pro něj vhodné. V případě, že dané místo není pro žadatele s nejvyšším počtem bodů vhodné, bude vyzván další uchazeč s následným nejvyšším počtem bodů.

 


 

Formuláře ke stažení

23.10.2018

ŽÁDOST

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2019
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft