Žádost o poskytovanou službu

od 1. 5. 2021

Před vlastním podáním žádosti

o poskytování sociální služby kontaktujte sociálního pracovníka Domova a domluvte si schůzku. Projednáte všechny okolnosti poskytování služby, prohlédnete si domácnost. Vyslovíte svá očekávání a zjistíte, je-li nabídka služeb vyhovující pro Vaše potřeby.

Formulář žádosti je možné vyzvednout

v Domově Barbora Kutná Hora, Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora - v kanceláři sociálního oddělení, v pondělí (8:00 – 17:00 hod.) od úterý do pátku (8:00 -15:30 hod.), tel. 327 533 116 nebo je ke stažení z internetových stránek Domova: www.domov-barbora.cz

Žádost má být:

• řádně vyplněna
• vlastnoručně podepsána žadatelem
(pokud se jedná o osobu s omezenou svéprávností, pak žádost podepíše opatrovník žadatele). Neúplné žádosti se evidují 6 měsíců, poté budou skartovány.

Takto vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb, sociálním pracovníkům nebo ředitelce nebo jinému pracovníkovi, který má Vaši důvěru.

Posuzování žádostí

provádějí: sociální pracovník, vedoucí úseku sociální péče. Sociální pracovník provede sociální šetření a podle kriterií stanovených pro hodnocení žádostí. Přidělí žádosti bodové ohodnocení a žádost zařadí do evidence žadatelů nebo konstatuje, že žadatel nepatří do cílové skupiny sociální služby a žádost zamítne. Ředitelka zasílá žadateli dopis o vyřízení žádosti podle doporučení sociálního pracovníka a postupuje v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.


 EVIDENCE ŽADATELŮ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – NÁSTUP KLIENTA

Pro žadatele o službu Chráněné bydlení má poskytovatel vytvořen hodnotící systém žádostí tak, aby bylo možné kvantitativně zohlednit všechna kritéria, která mají vliv na zhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele.

kritérium hodnocení počet bodů
sociální situace 0-40 bodů
míra závislosti na pomoci druhé osoby 0-40 bodů
krajská příslušnost (TP, bydliště rodiny, vztah k regionu…) 0-20 bodů
  • Pokud je žadatel umístěn ve vhodném pobytovém zařízení, kde má zajištěné potřebné sociální služby, není jeho sociální situace považovaná za nepříznivou a žádost je tudíž přehodnocena, tj. žadatel obdrží méně bodů za sociální situaci.
  • Žádáme žadatele, aby případné změny skutečností, které mají vliv na bodové hodnocení, dali na vědomí sociálním pracovníkům Domova.

PŘED NÁSTUPEM

O obsazení uvolněného místa rozhoduje multidisciplinární tým (sociální pracovnice, vedoucí úseku sociální péče, vedoucí sociální služby, dle potřeby také vrchní sestra) s ohledem na specifikace uvolněného místa a míry poskytované podpory klientům v dané domácnosti. Dále pak s ohledem na nepříznivou sociální situaci.

Sociální pracovník telefonicky kontaktuje žadatele (jeho opatrovníka, kontaktní osobu) a ověřuje aktuální situaci, zájem a vhodnost daného místa. Žadateli je nabídnuto uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a domluven termín nástupu (zpravidla max. do týdne). Pokud nabízené místo pro žadatele není vhodné, je osloven další žadatel.

Před nástupem je žadatel vyzván, aby předložil doklady a doplnil údaje, které zařízení bude nezbytně potřebovat k řádnému poskytování sociální služby. Je nezbytné, aby před nástupem předložil Lékařský posudek (jeho datum vydání nesmí být starší 90 dnů).


 Co s sebou při nástupu do domova - doporučení:

• občanský průkaz
• průkazku zdravotní pojišťovny
• platný důchodový výměr – pouze pokud příjem klienta nepostačuje k zaplacení plné výše stanovené úhrady
• rozhodnutí o příspěvku na péči
• oblečení (nejlépe to, co je žadatel zvyklý běžně nosit)
• základní hygienické potřeby (5–6 látkových žínek, šampon, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby a pastu, holicí strojek apod.)
• věci osobní povahy (hrníček, budík, stolní lampičku, brýle, fotografie nebo obrázek apod.)
• rozhodnutí o omezení svéprávnosti, listinu o ustanovení opatrovníka
• Klienti, kteří si do domova přinesou nové elektrické spotřebiče, musí předložit buď záruční list, nebo paragon (který u menších spotřebičů slouží jako záruční list) z důvodu zaevidování spotřebiče do podkladů pro revizního technika. Klient při vnesení nového spotřebiče revizi nemusí nechat provádět, tudíž nic neplatí. Revizní technik Domova pak již dle vyhlášky sám sleduje, kdy je na příslušný spotřebič nutné udělat revizní prohlídku. U vnášených starších spotřebičů (po záruční době) budeme od klienta vyžadovat, aby zaplatil jeho revizi, přičemž mu můžeme nabídnout služby našeho smluvního revizního technika.
• pokud si klient přinese vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, je dle zákona č. 348/2005 Sb. povinen platit koncesionářské poplatky

Formuláře ke stažení

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft