Cílová skupina

Komu je služba určena

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám se zdravotním, s mentálním i kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám, které dosáhly věku 19 let. Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2021
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft