Čím se zabývají klienti domova pro seniory

Senioři svůj čas využívají podle svých možností, zájmů a přání. Především ve všedních dnech se mohou účastnit skupinové či individuální aktivizace. Nejčastěji jsou klientům nabízeny tyto aktivity:

cvičení paměti (např. luštění křížovek a řešení kvízů), předčítání z denního tisku, čtení knih na pokračování, poslech audiokazet s různými žánry čtené prózy, videoprojekce, možnost práce s počítačem včetně přístupu na Internet, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (např. šachy, dáma, člověče nezlob se, karty), dechová cvičení a procvičování jemné motoriky a kondiční tělesná cvičení, ruční práce a vystavování výrobků, vaření, procházky do centra Kutné Hory a blízkého okolí, výlety do vzdálenějších lokalit (např. rodiště klientů, tematické výstavy v zahradnictví), hudební a divadelní vystoupení (např. děti z mateřských a základních škol i profesionální představení), taneční zábavy, pravidelná setkávání při opékání špekáčků v zahradě domova nebo posezení u čaje či kávy a dobrého zákusku (tzv. kavárničky) s hudbou, besedy o literatuře a kultuře (např. s pracovnicemi Městské knihovny v Kutné Hoře), po domluvě s klientem podpora dalších individuálních zájmů.

Kromě uvedených činností připravovaných především vychovateli ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky sociální péče, senioři hojně využívají možnosti rehabilitace, kterou pro ně zajišťují fyzioterapeuti buď na pracovišti rehabilitace, nebo přímo v pokojích klientů. Fyzioterapeuti se seniory pracují skupinově i individuálně, dle doporučení lékaře nebo přání klientů.

Senioři dále mají možnost se pravidelně setkávat s dobrovolníky z Oblastní charity, kteří zpříjemňují čas klientům především při individuálních rozhovorech. Obyvatelé Domova mohou také navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která slouží věřícím různých vyznání.

V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu Domova.


Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft