Služba zahrnuje

Poskytnutí ubytování

vytápění, úklid, malování a technická údržba pokojů i společných prostor
péče o prádlo – praní, žehlení a opravy ložního a osobního prádla a ošacení, odvoz věcí do čistírny

Poskytnutí stravy

odpovídající věku a zásadám racionální výživy v rozsahu 5 až 6 jídel denně, nabízeny jsou čtyři druhy diet: racionální (č. 3), diabetická (č. 9), šetřící (č. 2) a s omezením tuků (č. 4). Dle potřeb klientů zajišťujeme i další diety např. vegetariánskou.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví

Přímá péče

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky za úhradu,
 • v případě naléhavé potřeby doprovod do ambulance lékařů specialist.

Zdravotní péče

 • sledování zdravotního stavu, jeho zhodnocení a předání aktuálních informací o aktuálním zdravotním stavu ošetřujícímu lékaři a zajištění následné léčby dle ordinace,
 • v případě přímého ohrožení života zajištění poskytnutí první pomoci,
 • zajištění vyšetření v odborných ambulancích,
 • zajišťování předepsaných léků a jejich dodání z lékárny,
 • příprava a podávání léků,
 • měření ordinovaných glykémií,
 • měření fyziologických funkcí,
 • aplikace injekcí,
 • infuzní terapie,
 • ošetřování pokožky a převazy ran,
 • zajištění zdravotních pomůcek,
 • rehabilitace dle doporučení lékaře (individuální cvičení, vertikalizace chůze, vodoléčba, elektroléčba, masáže, magnetoléčba, ultrazvuk, laser, solux a parafin), dále kondiční skupinová cvičení, cvičení v krytém bazénu a andulační terapie.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • návštěvy dobrovolníků k individuálním rozhovorům dle přání klienta,
 • návštěvy dostupných duchovních dle přání a vyznání klienta,
 • možnost práce s počítačem (rozvoj počítačové gramotnosti) a přístup k internetu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • zprostředkování přístupu k informacím a poradenská činnost,
 • podpora rozvoje nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností.

Podpora při zařizování běžných záležitostí

 • úschova finančních prostředků na depozitní účet,
 • úschova dokumentů, cenností a vkladních knížek do trezoru,
 • zajišťování nákupů dle objednávky klienta, přejímání poštovních zásilek,
 • doprovody na úřady a jiné instituce.

Aktivizační činnosti

 • výjezdy na výstavy, divadelní, hudební a jiná představení,
 • rekreační pobyty, výlety v doprovodu pracovníků zařízení, hiporehabilitace,
 • poslech hudby, předčítání, trénování paměti, výtvarné a rukodělné práce,
 • pracovní činnosti dle doporučení lékaře.

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uvnitř organizace

Pracovníci zařízení při poskytování služby podporují klienty při formulování jejich práv a oprávněných zájmů, reagují na podněty, připomínky a stížnosti klientů, předcházejí situacím střetů zájmů, porušování práv klientů a vzniku rizikových situací. Při jejich vzniku je řeší v souladu s metodickými postupy poskytovatele. Pracovníci respektují individualitu každého klienta a vytvářejí příležitosti pro aktivní zapojení klientů do činností podle vlastní volby. Tvorbou a pravidelnou kontrolou plnění individuálního plánu klienta jsou klienti zapojeni do rozhodování o způsobu poskytování služby. Klienti mají též možnost souhlasit s péčí o svou osobu ze strany studentů – praktikantů nebo můžou tuto péči odmítnout.

Vně organizace

Pracovníci při doprovázení klientů mimo areál Domova (např. na úřady, instituce, kulturní akce, výlety) jim poskytují podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů podle jejich individuálních potřeb a oprávněných požadavků a vystupují tak, aby klienti byli chráněni před předsudky a negativním hodnocením.

V zařízení využíváme konceptu Bazální stimulace.

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft