Služba zahrnuje

V rámci poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou s klientem individuálně dojednávány tyto činnosti a úkony péče:

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
o zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

2. sociálně terapeutické činnosti
o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
o pomoc při vyřizování běžných záležitostí.


Součástí služby, je podávání základního sociálního poradenství dle §37 zákona o sociálních službách, které obsahuje tyto činnosti:

1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou, popř. jinou osobu.

 

 

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft