Dobrovolníci

Hledáme dobrovolníky

Domov Barbora Kutná Hora vítá zájemce o pozici dobrovolník. Hledáme dobrovolníky jak k seniorům, tak ke klientům s lehčím i středně těžkým stupněm zdravotního postižení. Dobrovolníci svoji činnost v Domově vykonávají na základě uzavřené smlouvy mezi Oblastní charitou Kutná Hora, Domovem Barbora Kutná Hora a dobrovolníkem.

Činnost dobrovolníka

Činnosti dobrovolníka mohou být následující: povídání, předčítání knih, doprovod na kulturní akci nebo na vycházku, sportovní činnost aj.

V případě zájmu o činnost dobrovolníka v Domově kontaktujte prosím personalistku tf: 327 533 127 nebo Oblastní charitu Kutná Hora - Dobrovolnické centrum, tf: 731 598 876.

V případě zájmu nás kontaktujte

personalistka
Karin Kohárová, DiS.
vedoucí úseku stravovací provoz
Simona Kobylarzová
top