Jak požádat o službu

Informace pro žadatele o služby DS, DOZP a CHB

01

Před vlastním podáním žádosti

O poskytování sociální služby kontaktujte sociálního pracovníka Domova a domluvte si schůzku. Projednáte všechny okolnosti poskytování služby, prohlédnete si zařízení a jeho vybavení. Vyslovíte svá očekávání a zjistíte tak, je-li nabídka služeb vyhovující pro Vaše potřeby.
02

Formulář žádosti je možné vyzvednout

V Domově Barbora Kutná Hora, Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora - v kanceláři sociálního oddělení od pondělí do pátku (8:00 -15:30 hod.), tel. 327 533 117 nebo je ke stažení z internetových stránek.

 
03

Vyplnění žádosti

Žádost má být:

  • řádně vyplněna
  • vlastnoručně podepsána žadatelem (pokud se jedná o osobu s omezenou svéprávností, pak žádost podepíše opatrovník žadatele).

Neúplné žádosti se evidují 6 měsíců, poté budou skartovány.

Takto vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb, sociálním pracovníkům nebo ředitelce nebo jinému pracovníkovi, který má Vaši důvěru.

04

Posuzování žádostí

Provádějí: sociální pracovník, vedoucí úseku sociální péče.
Sociální pracovník provede sociální šetření a podle kriterií stanovených pro hodnocení žádostí. Přidělí žádosti bodové ohodnocení a žádost zařadí do evidence žadatelů nebo konstatuje, že žadatel nepatří do cílové skupiny sociální služby, není v nepříznivé sociální situaci a žádost zamítne. Ředitelka zasílá žadateli dopis o vyřízení žádosti podle doporučení sociálního pracovníka a postupuje v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
05

Evidence žadatelů

Pro žadatele o službu má poskytovatel vytvořen hodnotící systém žádostí tak, aby bylo možné kvantitativně zohlednit všechna kritéria, která mají vliv na zhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele. Kritéria pro jednotlivé služby níže na této stránce.
06

Před nástupem

O obsazení uvolněného místa rozhoduje multidisciplinární tým (sociální pracovnice, vedoucí úseku sociální péče, vedoucí sociální služby, dle potřeby také vrchní sestra) na základě nepříznivé sociální situace, s ohledem na míru potřeby péče a podle vhodnosti uvolněného místa.

Sociální pracovník telefonicky kontaktuje žadatele (jeho opatrovníka, kontaktní osobu) a ověřuje aktuální situaci, zájem a vhodnost daného místa. Žadateli je nabídnuto uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a domluven termín nástupu (zpravidla max. do týdne). Pokud nabízené místo pro žadatele není vhodné, je osloven další žadatel.
 

Před nástupem je žadatel vyzván, aby předložil doklady a doplnil údaje, které zařízení bude nezbytně potřebovat k řádnému poskytování sociální služby. Je nezbytné, aby před nástupem předložil  Lékařský posudek dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, resp. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (jeho datum vydání nesmí být starší 90 dnů).

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
17. 06. 2024 Žádost o poskytování sociální služby Domov pro seniory .pdf 233 kB Stáhnout
28. 03. 2022 Žádost o poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením .pdf 261 kB Stáhnout
28. 03. 2022 Žádost o poskytování sociální služby chráněné bydlení .pdf 264 kB Stáhnout
26. 03. 2022 Lékařský posudek - před nástupem .pdf 127 kB Stáhnout
26. 03. 2022 Informační memorandum .pdf 192 kB Stáhnout

Další informace pro žadatele

Kritéria hodnocení

top