Od 1. 1. 2023 se zvyšují úhrady v Domově Barbora

27. 12. 2022
Od 1. 1. 2023 dojde v souladu s legislativou v Domově Barbora Kutná Hora ke zvýšení cen úhrady za bydlení a stravu, u chráněného bydlení také za úkony péče.
Vyhlášku č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů najdete zde.
Úhradovníky pro jednotlivé služby najdete níže.
top