Zvýšení úhrad od 1. 3. 2022

01. 03. 2022
V návaznosti na změnu vyhlášky č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde od 1. 3. 2022 v Domově Barbora Kutná Hora ke zvýšení cen ubytování, stravy a úkonů péče (platí pro Chráněné bydlení). K navýšení dochází z důvodů zvýšení cen vstupů tj. především energie, potravin a s tím souvisejících změn cen dalších produktů a služeb.

U stravovací jednotky tak bude zvýšena cena celodenní stravy na 205 Kč a u částky za ubytování bude zohledněna kategorie pokoje, nicméně denní částka se navýší o 30 - 50 Kč.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v §73 odst. 3 po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb DOMOV PRO SENIORY a DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM musí klientovi zůstat alespoň 15 % příjmu.

Ke zvyšování cen tak dochází poprvé od roku 2014, díky změně legislativy.

Ing. Jana Juklová, ředitelka Domova Barbora Kutná Hora

top