Vysvědčení už máme v kapse

06. 07. 2022 v 21:57 hodin
Vysvědčení si převzali i studenti v Domově Barbora, kteří celý rok poctivě navštěvovali vyučování Euroinstitutu.
Někteří letos také absolvovali závěrečné zkoušky. A teď jsou před námi dva měsíce prázdnin.
top