Projekt Chráněné bydlení ve městě

30. 07. 2010

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Ve východní části Středočeského kraje - konkrétně v okresech Kutná Hora, Kolín a Nymburk žije 3300 osob s lehčími formami mentální retardace. Většina takto zdravotně postižených je při poskytnutí řádné sociální péče po určité době schopna dosáhnout plné či téměř plné samostatnosti. K takovému stavu vysokou měrou přispívá služba chráněné bydlení, která se - navzdory preferencím v plánech komunitních služeb jednotlivých měst - ve Středočeském kraji rozmáhá jen velmi pozvolna.
 
Ve středočeském kraji chráněné bydlení v současné době poskytuje pouze 17 sociálních zařízení. V okrese Kutná Hora, kam spadá realizace tohoto projektu, který je zaměřen na zřízení a vybudování této služby pro mentálně postižené, prozatím neexistuje jediné zařízení. V přilehlém okrese Kolín dle Registru poskytovatelů sociálních služeb vedeným MPSV aktuálně existuje pouze 20 lůžek v objektech chráněného bydlení a v okrese Nymburk - sousedícím s okresem Kolín - opět žádné chráněné bydlení není zřízeno. Je tedy více než potřebné rozšířit nabídku služeb chráněného bydlení pro tuto velmi širokou cílovou skupinu v této oblasti.
 
Vybudování chráněného bydlení - výstup projektu - bude realizováno v Domově Barbora Kutná Hora. V současnosti Domov Barbora poskytuje sociální služby pro klienty (vedle Domova pro seniory) Domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost. Život 56 klientů v domově pro zdravotně postižené probíhá v současné době v osmi jednolůžkových, devíti dvoulůžkových a desíti třílůžkových pokojích ve dvoupatrovém objektu. Pokoje nemají k dispozici např. vlastní kuchyňku, a tak žití zde nevede klienty k osamostatnění a pokud možno co největšímu začlenění do společnosti. V osobní péči klientům asistují sociální pracovníci, veškeré potřebné "domácí práce" klientům zajišťuje sociální zařízení a klienti tak nemají možnost naučit se potřebné samostatnosti ve svojí vlastní péči.

rop.jpg
Cíle projektu
Všeobecným hlavním cílem projektu je diferenciace a rozšíření poskytovaných služeb sociální péče na Kutnohorsku a zvýšení její kvality všeobecně, i zvýšení kvality v oblasti indrastruktury poskytovaných služeb sociální péče. Projekt chce přispět k co možná nejsamostatnějšímu bydlení klientů - mentálně postižených jedinců, v dlouhodobém horizontu pouze s nezbytnou pomocí sociálních pracovníků při zajišťování běžných úkonů každodenního života. Výstupem projektu bude registrace nové služby chráněného bydlení a to prostřednictvím investic do infrastruktury - nákup dvou bytů, jejich následná úprava a materiální vybavení. Další objekt, který je v nájmu žadatele, bude na chráněné bydlení transformován nákupem potřebného zařízení. Jde o službu, která bude určena 13 nejsamostatnějším klientům. Vzniknou čtyři nová pracovní místa.

Realizace projektu byla ukončena 30. 7. 2010 s celkovými výdaji více než 6 363 tisíc korun, z nichž více než 5 505 tisíc korun činila dotace. Provoz chráněného bydlení byl zahájen 17.9.2010.
top