Projekt Umění spojení

14. 12. 2013

Klienti Domova Barbora se v roce 2013 zapojili do netradičního projektu Umění spojení, který připravilo lektorské centrum GASK v Kutné Hoře. Ze společné práce umělců a seniorů postupně vzniklo dílo, které bylo 14. prosince 2013 vydraženo v dobročinné aukci. Finanční výtěžek byl věnován Středisku rané péče, jež pomáhá rodinám pečujícím o děti s postižením. Příspěvek pomůže organizaci získat osobní automobil, který je nezbytný pro efektivní terénní práci.  

Cílem projektu „Umění spojení“ je propojení místní komunity s galerijním prostředím a světem umění, spojení lidí různého věku a možností, ale především sil k pomoci druhým. Projekt byl určen seniorům, kteří svou tvorbou pomohou dětem.

V dubnu klienti Domova Barbora vytvořili s malířem Pavlem Vašíčkem mozaikovou malbu „Cesta do hlubin mysli“.

Pro mnohé seniory představoval projekt vůbec první setkání se světem současného umění a první pokus o jeho pochopení. Jak bylo naznačeno výše, koncept pro konečné dílo vytváří sám umělec. Pod jeho jménem a jménem organizace, jež se na jeho tvorbě podílela, putoval obraz do aukce.

Barboráci tvořili v GASKu v projektu "Umění spojení"

Pilotního workshopu v rámci projektu "Umění spojení" se zúčastnili v listopadu senioři z Domova Barbora Kutná Hora v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Jezuitské koleji. Tento projekt má propojit svět umění se světem seniorů, dětí, či zdravotně postižených osob. Na pravidelných setkáních se seznámí účastníci s výtvarnými díly a v jejich duchu budou potom tvořit sami ve spolupráci s významnou osobností výtvarného umění. V rámci projektu vzniklá díla pak budou předmětem aukce. Během "zkušebního" setkání se seznámili přítomní obyvatelé Domova Barbora s výstavou "123" a společně s lektorkami tvořili svůj portrét nebo otisk rukou s pomocí hedvábného papíru.

Jitka Koděrová, sociální pracovnice, 26.11.2012

Objevovali kouzlo barev s malířem Pavlem Vašíčkem

Projekt nazvaný „Umění spojení“, jehož pilotního setkání se vloni zúčastnili i senioři z Domova Barbora, pokračuje i v letošním roce. Pracovníci Galerie Středočeského kraje GASK zamířili za obyvateli Domova Barbora přímo do jejich vlastního prostředí. Společně s malířem Pavlem Vašíčkem, tak desítka seniorů vytvářela obrazy na své vlastní téma. Pod zkušeným vedením tak zjišťovali účastníci, jaká „kouzla“ lze s barvami dělat. Například že i ta nejtemnější barva jde zjemnit, když víte, jak na to.

Jitka Koděrová, sociální pracovnice, 3.5.2013

Pod vedením Pavla Vašíčka malovali Barboráci svoji cestu

Projekt "Umění spojení" pod záštitou Galerie Středočeského kraje pokračoval v květnu společným setkáním s malířem Pavlem Vašíčkem. Po předchozích zkušenostech s malováním na čtvrtky čekala na obyvatele Domova Barbora opět nová zkušenost. Tentokrát malovali na dvanáct pláten, která spojoval základní prvek - cesta. Jak ji každý zakomponoval do svého obrazu, záleželo na jeho vnímání. Konečná podoba obrazu bude výsledkem příštího setkání. Jednotlivé generace amatérských tvůrců se sejdou na společné vernisáži na podzim a koncem roku budou vystavená díla dražena v benefiční aukci na podporu zdravotně znevýhodněných dětí.

Jitka Koděrová, sociální pracovnice, 21.5.2013

 

Projekt Plníme přání seniorům

 

Splněným přáním by pro Barboráky byl gril a špekáčky

Domov Barbora Kutná Hora se přihlásil do projektu „Plníme přání seniorům“ a dostal se do užšího výběru přání, na která mohla veřejnost prostřednictvím webu projektu přispívat online. Přáním seniorů z Domova Barbora Kutná Hora je pořízení grilu, dřevěného uhlí a špekáčků pro 70 obyvatel, které specifikovali takto: „V Domově Barbora v Kutné Hoře je pro klienty velkou radostí posezení u zahradního grilu, často doprovázené hrou na kytaru. Během zimních měsíců klienti na tyto chvíle rádi vzpomínají. Léta používaný gril však pomalu dosluhuje. Obyvatelé Domova si proto jednomyslně přejí nový zahradní gril. A aby to opravdu bylo ono, přejí si ještě dostatek kvalitních špekáčků.“

Přispět a splnit tak jedno letní přání mohl kdokoli přispěním jakékoli částky na webu projektu Plníme přání seniorům.

Obyvatelé Domova Barbora se potěšily na buřty z nového grilu

Z nového grilu se budou moci i v dalších sezonách těšit obyvatelé Domova Barbora Kutná Hora. Posezení u čerstvě opečených špekáčků patří k tradičním společenským událostem, které je provází od jara až do podzimu. Právě gril tak byl jejich velkým přáním a motivem účasti v projektu Plníme přání seniorům, které pořádá akciová společnost Sodexo. Poté, co se svým přání prošli výběrovým kolem, mohla na jeho splnění přispívat veřejnost prostřednictvím webových stránek. Ke každé připsané finanční částce věnovala společnost Sodexo stejnou částku. V polovině roku 2013 se tedy podařilo získat celých deset tisíc korun, za které se zakoupili gril, špekáčky a uhlí. A tak ještě stihli „špekáčkovou" sezonu, během které si poseděli společně senioři z Domova Barbora v zahradě, kde se linoula vůně čerstvě opečených špekáčků z nového grilu a za to patří dík všem přispěvatelům, společnosti Sodexo Benefity a všem partnerům projektu.

top