Muzikatská pětka Zavřelů

29. 04. 2024 v 8:15 hodin
Skupina 5x Zavřel – sobotní hudební vystoupení ve společenské– účast byla hojná, klientům se vystoupení líbilo
top