Rekreace nebo bojovka?

17. 06. 2024 v 17:26 hodin
Rekreace klientů Bartoloměje se konala tentokrát v rekreačním zařízení Ředkovec.
Pro naše klienty jsme si připravili týden plný zábavy – procházky, hry a rovněž trochu povinností.
Samotná rekreace se nesla v duchu pátrání po ztraceném džbánku s pokladem vodníka Bublinky. Celé pátrání vyvrcholilo poslední odpoledne bojovou hrou, kdy jsme vyzkoušeli naši fyzickou zdatnost, při plnění úkolů. Vždy jsem se velmi bavili. Velkou zábavou a legrací pro nás byla i hra s vestou a míčky na suchý zip.
Procházky v okolí rekreačního střediska jsme postupně prodlužovali. Naplánovali jsme si několik krásných výletů, které se staly ještě krásnější, než jsme doufali. Příroda na Vysočině předčila naše očekávání.
Některé cesty nebyly zrovna snadné, ale o to více jsme si cenili cílů, které nás čekaly.
První den jsme se šli projít po okolí a seznamovali jsme se s lesy, cestami a možnými překážkami.
Druhý den jsme se někteří vydali na trochu delší procházku a to objevit skalní útvary „Voči - Zlaté oči , Ucho - Bretschneiderovo ucho, Rty pravdy. Ke každému útvaru vedla různě náročná cesta. Nakonec jsme byli rádi, když jsme vše zdolali a na konci jsme si dali za odměnu velmi dobré pito – Bernard – někdo ochutnal klasiku grep, někdo višeň nebo švestku.
Třetí den jsme si naplánovali výlet do Havlíčkova Brodu – kde jsme navštívili místní náměstí, trhy a také zvláštní trychtýř, který zde značí střed Evropy (podle Cimrmana).
Čtvrtý den jsme si udělali všichni výlet a pokořili jsme výšlapem hrad Lipnice nad Sázavou. Někteří z nás se ještě vydali na jeho prohlídku. Dosti nás zajímali i pověsti spojené s hradem a jeho minulostí. Ale velmi nás bavili i středověké toalety a museli jsme je „nevyzkoušet“. Postupně jsme se dostali až na ochoz věže odkud byl jedinečný výhled do okolí.
My, co jsme zůstali v podhradí jsme se vydali do nedalekého bistra na naše oblíbené pivo a museli jsme se o tuto zkušenost podělit s ostatními kamarády.
V pozdním odpoledni jsme si zahráli bojovku a večer jsme ještě museli dát naše oblíbené opékání špekáčků a klobás.
top